Asiakkaan henkilöllisyys tarkastetaan vuokrauksen yhteydessä voimassa
olevalla kuvallisella henkilöllisyystodistuksella (passi, EU-ajokortti
tai henkilökortti).

Asiakas on täydessä vastuussa kaikista tapahtuneista vahingoista, kun
pyörä on hänelle vuokrattuna, kunnes pyörä on palautettu
vuokrapisteeseen ja todettu olevan moitteettomassa kunnossa. Vahinkoihin
sovelletaan näiden ehtojen mukaisesti voimassa olevaa Suomen
lainsäädäntöä.

Jos pyörä palautetaan sovitun määräajan jälkeen, asiakas suorittaa
hinnaston mukaisen lisämaksun. Jos asiakas palauttaa pyörän ennen
sovittua määräaikaa, hän ei ole oikeutettu vuokrauksesta maksetun
vuokrahinnan palautukseen.

Polkupyörä Etappi Oy ei vastaa sähköavusteisen polkupyörän vuokraajan
vuokra-aikana mahdollisesti aiheuttamista vahingoista itse
vuokrauskohteelle (sähköavusteinen pyörä varusteineen), sen käyttäjälle
(henkilövahingot) tai kolmansille osapuolille suoraan tai välillisesti
aiheutuneita henkilö-, omaisuus- tai mitään muitakaan mahdollisia
vahinkoja eikä ole näihin korvausvelvollinen.